Tu_IGDB Summary


Statistics of the functionally annotated genes in Tu

Type Tu
Gene number  41,507
Gene length  2,329/3,360
Transcript length  1,261/1,453
Max cds length  16,086
CDS length 765/998
Protein length 254/332
Exon length 173/320
Intron length  142/508
5' UTR length  116/212
3' UTR length  257/320
Exon number  3.0/4.5
Intron number  1.0/1.5

* Each number indicates the median/average

Download:

Tu Genome sequence
Tu Gene Anotation
Tu TE Anotation(GFF)
Tu TRF Anotation(GFF)
Tu noncodingRNA(GFF)
Tu lncRNA(GFF)Updates


Introduction to Tu Genome Project

  We predicted 41,507 high confidence protein coding genes in Tu through an evidence-based gene prediction pipeline by combining known proteins, experimentally cloned cDNAs/ESTs and assembled transcripts from rice RNA-seq data.

Basic genome statistics of Tu

Chrome  Length  Gene#
Tu1  583,994,449 4,885
Tu2  753,818,500 6,396
Tu3  747,043,632 5,931
Tu4  619,528,116 4,036
Tu5  662,474,153 5,720
Tu6  576,970,508 4,467
Tu7  719,848,703 6,141
Total  4,665,678,060 37,576

 

Cite

  • Hong-Qing Ling, Bin Ma, Xiaoli Shi, Hui Liu, Lingli Dong, Hua Sun, Yinghao Cao, Qiang Gao, Shusong Zheng, Ye Li, Ying Yu, Huilong Du, Ming Qi, Yan Li, Hongwei Lu, Hua Yu, Yan Cui, Ning Wang, Chunlin Chen, Huilan Wu, Yan Zhao, Juncheng Zhang, Yiwen Li, Wenjuan Zhou, Bairu Zhang, Weijuan Hu, Michiel J. T. van Eijk, Jifeng Tang, Hanneke M. A. Witsenboer, Shancen Zhao, Zhensheng Li, Aimin Zhang, Daowen Wang and Chengzhi Liang. Genome sequence of the progenitor of wheat A subgenome Triticum urartu. Nature.doi:10.1038/s41586-018-0108-0 .